Rehabilitacja spełnia kilka funkcji w życiu każdego człowieka. Z jednej strony rehabilitacja dorosłych dotyczy osób, które mają za sobą urazy, wypadki, kontuzje i bez specjalistycznej pomocy nie są w stanie wrócić do pełnej sprawności. Równocześnie taka forma przynosi korzyści psychiczne. Osoby mające jakiekolwiek problemy zdrowotne, a w szczególności osoby niepełnosprawne, zmagają się z wykluczeniem społecznym. Rehabilitacja daje im zatem znacznie więcej niż tylko możliwość poprawy stanu zdrowia.